Supervizarea Şantierului

Experiența noastră din șantier o putem transfera și proiectului tău. Folosim toate cunostințele noastre inginerești și te ajutăm să lucrezi corect și eficient. Echipa noastră are pregătirea necesară să răspundă la oricare din cerințele șantierului cu privire la următoarele funcții cheie în derularea șantierului:

Supervizarea Șantierului

A. Diriginte de șantier

În conformitate cu legislația în vigoare, Dirigintele de Șantier joacă un rol extrem de important în execuția proiectului, el fiind certificarea calității lucrărilor executate. Echipa noastră are certificările necesare supervizării tuturor tipurilor de lucrări, așa cum o cere legislația.

B. Responsabil tehnic cu execuția

Parte importantă a echipei de execuție, Responsabilul Tehnic cu Execuția, certifică contractorului calitatea lucrărilor executate și mentine legatura cu Dirigintele de Șantier și ceilalți factori implicați în execuția unui proiect.

C. Inginer de șantier

Atunci când situația o cere, Beneficiarul poate solicita prezența permanentă a unui Inginer în șantier, persoană ce va coordona și superviza activitatea de execuție.

D. Experți atestați

În viața proiectului, pot apărea momente în care este necesară intervenția unui expert tehnic, a unui auditor sau inginer de specialitate. În cadrul echipei noastre avem o astfel de susținere și colaborare, astfel încât să putem răspunde oricăror solicitări.